Mẫu hợp đồng thuê xe tải

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập -tự do- hạnh phúc--------o0o---------- HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓASố…...HĐVCHH -căn cứ vào luật thương mại được Quốc hội nước cộng hoà  xã hội chủ nghĩa việt nam khoá    XI,kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. -Căn cứ ...

Tin tức